آموزش زبان انگلیسی و اصول و روش ترجمه

کمیت نما هها quntitives

No  یک کمیت نما است شروط بر اینکه قبل از هسته اسمی بیاید به معنی هیچ

no student could pass the exam     

he found no book

I gave the book no student

 

 

Quntitive کمیت نما ها شامل : simple . compound ---- a lot of . lots of

 A great of  تعداد زیادی        a large number of تعداد زیادی

A small a mount of    مقدار کمی

 Alarge amount of  مقدار زیادی

Asmall number of  تعداد کمتری

 Most of  اکثر . بیشتر

All the – the whole – alittle- afew

 

 

 

قابل شمارش                                               غیر قابل شمارش

Few  تعدا د بسیار کمی                                   little  مقدار بسیار کمی

 Afew  تعدا کمی . تعدادی                                alittle  مقدار کمی . مقداری

Very few                                                     very little مقدار بسیار  بسیار کمی

 Very few  تعداد بسیار بسیار کمی – تعداد ناچیز است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 22:17  توسط سارا   | 

صفات ( adjectives)

 تک سیلابیها  short word  در صفات عالی ( superlative adjectives )  est  می گیرند .مانند :

Long+ est ---------------longest  

Hot+est------------- hottest

Easy+est------------------easiest

Hard+est--------------------- hardest

اینها اما  than  نمی گیرند

 

 و اما  در عالی معنی می شود بلند ترین . گرمترین ...........

 

 

 و اما در چند سیلابیها یا به اصطلاح کلمات بلند  long word  

     عالی                                                     تفضیلی                                                    ساده

 Simple                                            comparative                                     superlative    

The most colorful                                 more colorful                                       colorful

The most delicious                               more delicious                                   delicious

The most beautiful                              more beautiful                                      beautiful

The most interesting                             more interesting                              interesting

The best                                                   better                                                  good

The worst                                                 worse                                                    bad  

 در صفت ساده ترجمه میشود رنگی . در تفضیلی رنگین تر . و در عالی نگین ترین یا رنگینتر از همه

در ضمن این ful , ious ing  علامت ضفت می باشند در برخی موارد .

 

 

Less صفت حائز ارزش نیست .شرایط ابهام به هسته به هسته  اسمی  بستگی دارد

 

اگر هسته اسمی  s جمع باشد ابهام و اگر اسمی قابل شمارش مفرد ابهام ندارد.

Less  big apples 1.

 تعدادکمتری سیب بزرگ  2. سبهای کوچکتر

 مثال دیگر : less beautiful girls

  1. تعداد کمتری دختر زیبا 2.  adv  تبدیل به ک موصولی -------- بند موصولی که  . دخترانی که از زیبایی کمتری بر خور دارند .

 

 Less , more  ساختار مقایسه ای هستند .  comparative

 Less big apple     اسم قابل شمارش نبود ابهام ندارد.

 

Most  هرگز ابهام ندارد اگر داشت باید قبل از ان the  می امد .

 Most  ترجمه می شود خودش اکثر یا گاهی بیشتر و یا بیشتر از همه

مثل:  most interesting stories  اکثر داستانهای جالب

  اگر the  می امد اکثر نداشتیم میشد. جالبترین داستان .

در این مثال : the most happy boys  ابهام ندارد اگر

ابهام داشت  happy  به  happiest  تبدیل 

پس بنابراین   most happy boys  درستتر است

 

 Several  ترجمه فقط به معنی چند    .  several student   چند دانش اموز

 All  به معنی همه یا تمام  چون ضمیر مبهم است  و – ی نکره هم نمی گیرد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 22:29  توسط سارا   | 

صفات ( adjectives)

صفات ساده .  تفضیلی و عالی

Many        به معنی تعداد زیادی

Much        به معنی مقدار زیادی

More  در این مثال دقت کنید . چون (s) جمع و قابل شمارش است کمیت نما و چون beautiful  بیش از یک هجا دارد . معانی رو دقت کنید :

More   beautifu l  flowers           

                             Adj            adv

 معنی 1. تعداد بیشتری گل زیبا

  2. گلهای زیبا تری در حالت دوم قید

More  با اسامی غیر قابل شمارش به معنی مقدار بیشتری  مثل more sugure مقدار بیشتری شکر

 More  با اسامی قابل شمارش به معنای تعداد بیشتری  more books تعداد بیشتری کتاب

 

در اینجا کمیت نما نیست چون (s) ندارد . مثل more    expensive  bag  پس معنی قید دارد. کیف گرانتری

اما اگر (s) داشت به معنای تعداد بیشتری کیف گران

 

در این مثال کمیت نما است بخاطر (s) و چون  more happy boys

Happy به y ختم میشود یک هجایی است قید نیست پس یک معنا دارد. تعدا بیشتری پسر

در اینجا چون happy باید er  اضافه شود   er  ندارد پس قید معنی نمیشود  .

 

 More motivated people .

People  جمع و مفرد یکی است پس متهم است به معنای تعداد بیشتری افراد  با انگیزه .

قید نیز هست (مردم با انگیزه تر ) این معنی بدی است پس به همین خاطر نمی نویسیم .

 

اگر  more than بیاید . کمیت نما میشود منتهی . تفضیلی .

 

در این مثال more interesting  novel

کمیت نما نیست چون (s) ندارد به معنای رمان جالبتر

اگر s داشت به معنای تعداد بیشتری رمان جالب

 

در این مثال more expensive liquid .

غیر قابل شمارش پس ابهام دارد. مایع گران قیمتر .

وازه های مختوم به ای و واو اصلا ابهام ندارد .

 نکات گرامری

 

در اینجا چند نکته رو در مورد تک سیلابی و چند سیلابی در صفات تفضیلی و صفات عالی یاد اور می شویم

در صفات تفضیلی ( comparative adjevtives ) تک سیلابی 1 syllable   یا کلمات کوتاه  ahort word مانند:

Slow+ er -----------------slower                                                                   

Big+er----------------biger                                                                        

Nice+er-----------------nicer                               +than                   

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 22:10  توسط سارا   | 

ترجمه صفات اشاره demonstration

 

demonstration adjective. m2 ) صفات اشاره : this ---that                        those--------thise                         such ---------such as

 

                                                             چنین                چنان                           این                ان                             ان           این

 

 

گاهی وازه the same و  the very  که قبل از اسم به معنی همین و همان استفاده میشود .

 

   These books------------------این کتابها

در فارسی چه جمع چه مفرد این و ان استفاده میشود .

 

M3 . quantitive  کیفیت نما هستند  quantifier . و compound ترکیبیها و numerals اعداد

Quntifire  بر 3 دسته تقسیم هستند . 1. ساده   simple ---------مانند  some –any- many-more-most –

Less- little- few- several-

 

در قابل شمارش (s) some نکره ( یک دانه ) است مثل  some book  کتابی

Some  با اسم قابل شمارش مفرد (ی) نکره تلفظ میشود مثل some men  مردی

وازه های some times  بعضی اوقات        some times زمانی . وقتی          some body فردی معنی مجازی یا دستوری دارد

Some how به هر نحوی  some what                     تا امدازه ای . به مقداری. کمی

 

با اسامی قابل شمارش جمع به معنای ( برخی –تعدادی –چند ) مثل some books برخی کتابها 

با اسامی غیر قابل شمارش به معنی مثل some sugur  مقداری شکر

 

 

Any  2 معنی دارد . 1. هر 2. هیچ . اگر جمله منفی و سوالی باشد ترجمه اش هیچ است

3. اگر جمله مثبت باشد به معنی هر است .  it is in any book  ان در هر کتابی هست        

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 21:20  توسط سارا   | 

300 فونت دست نویس انگلیسی


 
یک مجموعه شامل 300 عدد فونت دست نویس زیبا 
این گونه فونت ها که به خاطر سبک نوشتاری مشابه دست نوشته های انگلیسی میباشند از محبوبترین و پر استفاده ترین فونت ها نزد طراحان و گرافیست ها محسوب می شوند. جهت استفاده از فونت های این مجموعه پس از اتمام دانلود و باز نمودن فایل زیپ شده به پوشه Fonts رفته و فونت ها را در مسیر Control Panel / Fonts  کپی کنید.

 


راهنمای نصب فونت 
پسورد: www.p30download.com
دانلود - 8.49 مگابایت | لینک کمکی
لینک منبع

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 19:21  توسط سارا   | 

داستان کوتاه short story

                                                                               The Ass and the Grasshopper   

An Ass having heard some Grasshoppers chirping, was highly enchanted; and, desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices. They replied, "The dew." The Ass resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 22:3  توسط سارا   | 

روش ترجمه the , a , an

ابتدا برای ترجمه از ابتدایی ترین چیز (اسم ) شروع می کنیم .

عزیزان توجه کنین که اگر بخوانید خیلی هم ساده هست به این کلمات نگاه نکنین که مثل غوله ولی جدا مطالعه کنین خیلی شیرین و شیواست

 

 

اسم به صورت فردی ظاهر می شود که در ترکیب با وازه های توصیف کننده  اسم :مثل (میز بزرگ ) اسم را توصیف می کند . توصیف کننده ( modifires)

Modifires همراه با اسم گروه اسمی تشکیل می دهند  :توجه کنید   اسم +modifires------------تشکیل np یعنی گروه اسمی می دهد .

Np (noun group) باید یک هسته اسمی و یک modifier داشته باشد.

Np------------head noun ---------pre-----------------------modifire---------post

Post یعنی بعد از هسته اسمی و pre یعنی قبل از هسته اسمی

Head noun عنصر اجباری هست post , pre عناصر اختیاری هستند می توانند باشند یا نباشند .

 

Modifier .  noun  بر اساس نظام ترجمه طبقه بندی می شوند نه بر اساس گشتار

 

M1 :modifier 1-----------article -----------------a , an ,in definite  نامعین

The --------------definite article  نامعین

 

 

و به جز این عناصر معین و نامعین که در پست قبلی توضیح دادم ( مادیفایرها )  یعنی توصیف کننده های اسمی  مادیفایرهای 2 3 و 4 هم هستند که انشالله بزودی تو ضیح خواهم داد .

 

 

 

در فارسی حرف تعریف وجود ندارد و به جای ان ادات معرفه ساز و ادات نکره و جود ندارد . هیچ زبانی کاملتر از زبان دیگری نیست

زبان زمانی کاملتر هست که قواعد کمتری دارد .

در فارسی وجه اخباری – وجه التزامی – وجه امری – اما در انگلیسی التزامی نیست

در فارسی ادات معرفه ساز با معادل  the  و در ادات نکره ----a , an  می باشد . توجه کنید قبلا هم توضیح دادم

 در دات نکره سازی نکره مثل کتابی به جای یک می اید اگر ی جواب نداد 2. می رویم سراغ دومی که یک نکره است که یک وحده نیست بلکه یک نکره ساز است .

 

  اگر جواب نداد سراغ سومی که در فارسی با حالت کلی  general  حرف بزنیم .

مثل محصل باید اینجوری باشد چون علامتی ندارد نشانه نکره هست .( فقط در حالت کلی )  شناخته شده

 

 

 

 

 

1. the  ترجمه اش این است که ترجمه نشود .2. در فارسی صفات اشاره( demonstration adjective ) معنی شود به معنی این و آن 3. اگر جواب نداد در سبک عامیانه مثل خودکاره خیلی خوشگله

 

اما اگر بگوییم ( یک خودکار خریدم ) نکره است 4. می توان از وازه هایی مثل مسکور ( هم برای ادم و هم غیر ادم ). مذبور ( برای ادم ) استفاده  کرد .

1.                                                                                             there was a man on the street

2.                                                                                             2.the man had a big hat

3.                                                                                              ان مرد – یا مرد مذبور داشت کلاهی بزرگ . ویا بگوییم مرد کلاه بزرگی داشت .

4.                                                                                              

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 22:0  توسط سارا   | 

grammer

گرامر

مقدمه :article

دو نوع دستور داریم : دستور گشتاری trans formational grammer

                           دستور سنتی traditional grammer  

 

 دستور گشتاری بر پایه علمیست و کار آن بررسی علمی زبان است

دستور گشتاری دو نوع است  1. زرف ساخت یا زیر ساخت deep structure

2.رو ساخت   surface structure

قواعد گشتار در جمله زیر ساختی گشت یا تحول ایجاد می کند و جمله زیر ساخت را به رو ساخت تبدیل میکند گشتار گویند تا جمله ای بی ریخت را به زیبا ترین جمله تبدیل کند .

زرف ساخت : آنچه که در ذهن ماست

و آنچه که بر زبان آورده میشود : رو ساخت ------------آنچه که ما میبینیم و به زبان می آوریم

ابزار فکر چیست ؟ زبان                      واحد زبان : جمله

 

 

گفتار درونی : enternal speech  یعنی اگر فکر را عمدا متمرکز کنیم و با خود حرف بزنیم .

جمله زیر ساختی از سه چیز تشکیل شده 1. meaning concept  -------------semantic

                                                 2.lexican --------------وازگان

قواعد روساختی ( گروه روساختی ) ---------- قواعد ساخت سازه ای 3.phrase structure rules

آن قواعد و ترتیب قرار گرفتن را قواعد رو ساختی مینامند                      p.s. r

 

قواعد ساخت تحلیل سازه ها  :analyzing structure rules.

قواعد زیز مقوله ای              subcategorical structure    یک مفهومی که  در ذهن متبلور میشود

 

 

سیستم : مجموعه ای از اجزا که باهم روابطی دارند .

سیستم زمانی پیچیده است که به اجزای آن اضافه شود یا ساختار آن بیشتر شود و زمانی ساده است که از اجزای آن کم شود

 قواعد سنتی --------------s--------s----------v------  adjective-----------adverb--------------adverb--------adverb

                                              N                                                    manner                  place             time

دستور گشتاری بصورت اسم و فعل است .

 

دستور جهانی               u.g ----------------universal grammer  دستوریست جامع که در همه جا پیاده شده است

یا contrastive analyzing       تحلیل مقابله ای

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 22:48  توسط سارا   | 

short stories داستانهای کوتاه

 

  •                                                                        Part One            
                                                         The Wolf and the Lamb


    Wolf, meeting with a Lamb astray from the fold, resolved not to lay violent hands on him, but to find some plea to justify to the Lamb the Wolf's right to eat him. He thus addressed him: "Sirrah, last year you grossly insulted me." "Indeed," bleated the Lamb in a mournful tone of voice, "I was not then born." Then said the Wolf, "You feed in my pasture." "No, good sir," replied the Lamb, "I have not yet tasted grass." Again said the Wolf, "You drink of my well." "No," exclaimed the Lamb, "I never yet drank water, for as yet my mother's milk is both food and drink to me." Upon which the Wolf seized him and ate him up, saying, "Well! I won't remain supper-less, even though you refute every one of my imputations." The tyrant will always find a pretext for his tyranny. 

 

Lamb=بره                                                               

 

 

 Wolf=گرگ

Pasture=چراگاه

Seized=احاطه کردن

Rufute=اثبات کردن

Imputation= اسناد

Tyrant=ستم .ظلم

 

Astray=گم شدن

Fold=گله

Violent=خشن

Insulted= اهانت کردن

Bleated=بع بع کردن                                        The Bat and the Weasels

A Bat who fell upon the ground and was caught by a Weasel pleaded to be spared his life. The Weasel refused, saying that he was by nature the enemy of all birds. The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and thus was set free. Shortly afterwards the Bat again fell to the ground and was caught by another Weasel, whom he likewise entreated not to eat him. The Weasel said that he had a special hostility to mice. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and thus a second time escaped.

It is wise to turn circumstances to good account.

 Bat=خفاش

Weasels=راسو

Plea=غذر خواهی

Spared=عفو کردن

Mice=موش

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 16:8  توسط سارا   | 

حروف تعریف(معین ونامعین)

حرف تعریف معین the(definite)

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم اسمی را معرفه کنیم حرف تعریف معین the  را قبل از آن می آوریم . وقتی که حرف تعریف the پیش  از اسم بیاید. یعنی ان اسم برای گوینده و شنونده شناخته شده است .

مثل the room               the rooms

 

 

 

حروف تعریف نامعین a. an (indefinite)

 

هرگاه حروف تعریف نامعین قبل از اسم بیاید .نشان میدهد که آن اسم برای شنونده شناخته شده نیست. مثل:

Acoat.   Abook

 

برای  کلماتی که با حرف صدادار شروع میشود و یا کلماتی که حرف بی صدای اول آنها خوانده نمی شود ولی حرف دوم آنها با صداست از حرف تعریف an استفاده میشود.مثل :

An houre.    An umbrella

An honest man

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 13:27  توسط سارا   | 

جمع و مفرد (single and plural)

جمع و مفرد

 در زبان انگلیسی اسم ها به یک صورت جمع بسته نمیشوند و برای جمع بستن انها راههای گوناگونی دارد که به صورت کلی در زیر بیان میشود:

 

(1 اکثر اسمها با اضافه کردن حرف (s) به آخر آنها جمع بسته می شوند. مثل:

Boy-------boys                                                                                      

cup------------cups

 

(2اسم هایی که به حروف (o-z-c-s-sh-ch) ختم میشوند برای جمع بستن به آخر آنها es اضافه میشود. مثل:

Dress-------dresses                                      bench--------benches                  potato---------potatoes

 

 

(3 کلماتی که به غ ختم میشوند (y) به (i) تبدیل و س÷س (es) به آنها اضافه میشود: مثل:

                              City-----------cities

 

 

(4 جمع های بی قاعده  مانند:

 Ox------oxen                   child--------children

 

 

(5 بعضی از اسم ها با تغییر حرف و یا حروف صدا دارشان جمع بسته میشوند:

  Man-------men                              woman-----------women                 foot-------feet

               

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 9:12  توسط سارا   | 

تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

تلفظ حروفی که از دو حرف با صدا و یا از حروف بیصدا ترکیب شده است


دی                             dayصدای ای می دهد                                           ai;ay

رین                                rain

 

کار                              carصدای ار می دهد                                          ar

های                              highصدای ای میدهد                                         igh

بت                                    boat صدای او میدهد                                     oa

استیشن                             station صدای شن می دهد                               tion.ssion

دیپ                                deepصدای ایی میدهد                                        ea.ee. ei.ie

ویندو                                window صدای او میدهد                                   ow

                   

آموزش صداها به زبان اصلی

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 8:51  توسط سارا   | 

تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

مثال                                  تلفظ این حروف                                               حروف صدا دار

example                                                                                                   vowels  

 

سیف                           safe)1قبل از یک حرف بیصدا .صدای ای می دهد                         a

واز                             )2بین w و حرف بی صدا .صدایی مثل او می دهد

                                        تلفظ حرف امریکایی این حرف آ است

گس                              Gas3( در سایر موارد که بیشتر قبل از حروف Nو SوD

پس                              pass دیده می شود صدای ا می دهد

Dance

 

دیس                         these(1 قبل از حرف بی صدا که بعد از آن حرف صدادار                    e

                                     آمده باشد صدای ایی می دهد .

تن                             ten(2 در سایر موارد صدای ا می دهد.

ماین                           mine(3 قبل از حرف بی صدا که بعد از آن حرف صدادار                i

                                              آمده باشد صدای آی میدهد.

میس                         miss (4دربقیه موارد  صدایی ایی می دهد. 

 

نت                          قبل از حرف بی صدا که بعد از آن حرف صدادار                                   o  

                                     O آمده باشد.صدای ا کشیده و بلند می دهد.

نات                           قبل از حرف بیصدا .صدای ا کوتاه می دهد                                        o

مادر                         mother و در بعضی کلمات کاملا صدای آ به گوش میرسد                   o

 

ماست                     must قبل از حرف بیصدا تلفظ آن است.                                            U

فیوچر                     futureقبل از حرف بی صدا که بعد از آن                                        

                               حرف صدا دار آمده باشد. صدای چ میدهد.                                       Tu

 

پوت                        put دربقیه موارد صدای او کوتاه می دهد                                      او u

  

 

    

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 17:36  توسط سارا   | 

تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

در این بخش فقط برای یاداوری تلفظ های دشوار و مشکل ساز این زبان را ذکر می کنیم که به ساده ترین و جدیدترین شیوه بیان شده است.

 

 

حروف انگلیسی

 

            Aa .Bb. Cc. Dd. Ee. Ff. Gg. Hh. Ii. Jj. Kk Ll. Mm. Nn. Oo. Pp .Qq. Rr. Ss. Tt. Uu. Vv. Ww. Xx. Yy. Zz.

 

به ترتیب از سمت چپ به راست :ای .بی سی .دی .ای .اف .جی. اچ .ای . جی .کی .ال. ام .ان. و. پی. کیو . ار. اس .تی .یو .وی . دابل یو. ایکس .وای .زد

 

مثال                                                             تلفظ این حروف                                                  حروف بی صدا

Example                                                                                                                        consonant           

 

پاب                                                      pubصدای ب مثل کلمه بابا در فارسی                                                  b

چیپ                                                     cheapصدای چ مثل کلمه چین در فارسی                                             ch

بد                                                         bad صدای د مثل کلمه داور در فاارسی                                                 d

جنتلمن                                                 gentleman(1 صدای ج مثل کلمه جام در فارسی                              g

گ                                                       go(1 صدای گ مثل کلمه گام در فارسی                                                   g

جم                                                      jam صدای ج مثل کلمه جام در فارسی                                                    j

کوئیک                                                 Quickصدای کو می دهد                                                                    qu

ایز                                                      is(1 بین دو حرف صدا دار و در آخر کلمه .صدای ز visitمیدهد            s   

                                                                                                                           ویزیت                                   

ویژن                                                  vision(2صدای بسته مثل si, su صدای ز می دهد                              si, su

                                                         Measure میژر

                                                                                            su

سو                                                   so(3در بقیه موارد صدای س می دهد . مثل some    سام

 

مای                                                  (1my در  کلمات بسته از نظر تلفظ صدای ای می دهد                           y        

یس                                                   (2yes در اول کلمات همیشه صدای ی می دهد

منی                                                  (3manyدر بقیه کلمات همیشه صدای ایی می دهد.

شو                                                   showصدای ش می دهد                                                                           sh

فتو                                                  photo   صدای ف می دهد.                                                                       Ph

فاذر                                                 phather (1 معمولا قبل از یک حرف صدا دار صدای ذ                                th

                                                                                       عربی می دهد

 

برث                                                 birth(2 معمولا در انتهای کلمات صدای ث عربی می دهد

                                                        و معمولا صدای عربی ساکن است (ث).

 

وری                                               veryصدای و مثل کلمه فارسی وال                                                              v

وی                                                 weصدای و اما نرم تر از صدای v که باید لبها هنگام                                      w

ور                                                 where تلفظ این حرف جمع شود.

                                                     لبها در ادی این تلفظ به صورت بسته و جمع باید قرار گیرند.                                                                            

 برای شنیدن صدای حروف انگلیسی به زبان اریجینال به سایت زیر کلیک کنید :

    

 آموزش صداها به زبان اصلی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 15:55  توسط سارا   | 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام.

سلام خدمت دوستان عزیز .من این وبلاگ امروز تشکیل دادم و سعی دارم تا انجایی که می تونم از دانسته های خودم  در مورد زبان انگلیسی  بنویسم .

 

a.b.c. d.e.f.g .h. I .j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u .v. w. x. y. z

حروف انگلیسی به دودسته اصلی تقسیم می شوند:

a)حروف صدا دار vowels        b حروف صدادار consonants

حروف صدادارvowels

 حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ میشوند. این حروف عبارتند از:a.e.i. o. u

شایان ذکر است که دو حرف yو w گاه بیصدا و گاه با صدا هستند. چنانچه این دو حرف در مثال

صدادار:now. Key

مثال بیصدا: year. We

 

 

b) حروف بی صدا consonant

حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار . تلفظ نمی شوند و شامل بیست و یک حرف باقیمانده است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 8:2  توسط سارا   |