آموزش زبان انگلیسی و اصول و روش ترجمه

صفات فاعلی و مفعولی

قبلا خواندیم صفات عالی یا برترین                 superlative adjective

The adj+est تک سیلابی

The most+ adj

The most بیشترین معنی میشود مانند

The most interesting stories  جالبترین داستان

 

انواع صفات -----------m2  -adjectives 2. verb-derived 3. compound1.

                                ترکیبی           از فعل نشات گرفته            صفات

صفات شامل صفات ساده می باشد :مانند :big .little long.short .round . square.

این صفات بیشتر برای اشیاء به کار برده میشود الان توضیح میدهم مثل

Big , little برای چیزهایی که بیشتر حجم در نظر می گیریم به کار میرود big car ---- big little

اما long , short بیشتر برای چیهایی که طول شی مطرح می باشد مانند long pencil  . short pencil

Long jumprope.  Short jupm rope

Round box جعبه گرد راند یعنی گرد  یا  squar box  جعبه مربع شکل

 

برخی صفات ساده هم مختص انسان هست مانند  young . old. Tall. Thin .ugly. pretty

                                                              زیبا         زشت    لاغر  بلند   پیر      جوان

برای انسان مثلا با کلمه پرسشی که مختص انسان هست سوال میشود :

Who s he           . who s she  او چه کسی هست .

شما جواب می دهید he is my grandfather . he is old

                            او پیر است           او پدر بزرگم است  

 

2. verb- derived  دو دسته اند : 1.superlative  فاعلی verb+ing         2. objective مفعولی یا قسمت سوم فعل  past participle

صفات فاعلی مانند a running boy    بوی اسم است و رانینگ نیزجز صفات ام 2 که بالا نوشتم هست دسته دوم صفات

حال ممکن است صفات اشاره نیز به جای به جای ام 2 به کار رود مانند this , that

( لازم به ذکر است که در همین جا در باره صفات اشاره نیز توضیحی بدهم )

صفات اشاره که قبلا گفتم this مفرد به معنی این و جمع ان these  که در ترجمه ممکنه با توجه به متن این یا اینها معنی شود . اینها صفات اشاره نزدیک هستند

یعنی چیزی که در نزدیک ماست

و that مفرد و جمع ان those   یعنی ان . یا انها معنی میشود و اینها صفات اشاره دور هستند چیزی که

کمی دورتر از ما قرار دارد و ما به ان اشاره می کنیم  مثال پرسشی و پاسخ در زیر

What s this?  این چی هست . this is pen

حلا جمع what are these ?   جواب these are pens  چون جمع جواب می دهیم باید s بگیرد

What s that ?  that s pencil

                          N         m2     

             

What are those ?     those are pencils

به همین راحتی پرسش و پاسخ انجام میشود .

حال باز بر می گردیم سراغ صفت فاعلی   a running boy  پسر دونده

                                                   That moving chair  صندلی حرکت کننده . صندلی متحرک

                                                      n        m2       m1

صفات فاعلی این معانی رو می دهند :1- نده 2. کننده 3. مرخم در حالت فوق یعنی در اخرش ه باشد

4 در حال + مصدر 5. باب صفت عربی متدوال در فارسی

 

گاهی اوقات در صفات مفعولی قسمت سوم فعل و دوم فعل یکی هست مانند broken  شکسته شده

اگر عزیزان توجه داشته باشند  معمولا در آخر کتابها قسمت سوم فعل و گذشته فعلها رو می نویسد الان مثال می زنم

که چگونه نوشته است . مانند نمونه زیر

 

List of irregular  vebs( لیستی از افعال بی قاعده)

 

Infinitive                       past simple             past participle          

قسمت سوم فعل                     گذشته ساده                             شکل ساده فعل (مصدر)

Been                                was/were                             be

Become                              became                               become

و نمونه های مختلف دیگر . عزیزان باید اینها را قبلا یاد بگیرند تا موقعی که سوال میشود بدانند که مثلا گذشته یا ساده باید جئاب بدهند .

بالا نوشتم افعال بی قاعده . درسته . شاید سوال پیش بیاید افعال با قاعده چی هستند  توضیح در زیر .

اکثر افعال با قاعده ed  می گیرند حتی اگر گذشته ساده باشند انهایی که ed  نگیرند بی قاعده هستند که در بالا چند تا مثال زدم

ولی خب چند تا استثنا هم وجود دارد که هم باقاعده باشند و هم بی قاعده البته کم هستند مثل:

Learn          learned     or lent

Smell   smelled or smelt

 

                      

دو باره بر می گردیم بحث قبلی حال صفات مفعولی زمانی که قبل از فعل افعال to be

یعنی am . is . are . was . were  بیاید ان وقت صفت مفعولی است بقیه will . could . may

Can خیلی کم ظاهر میشوند البته این افعالی که نوشتم افعال کمکی نیز گفته میشود که در پست بعدی در موردشون توضیح کوتاه می دهم

الان اگر توضیح بدهم دیگه خیلی قاطی میشه .

خب افعال مفعولی که قسمت سوم فعل و یا گذشته که نوشتم اینگونه ترجمه میشود :

1-      شده 2. شونده 3 . مرخم در حالت فوق 4. در حال +مصدر 5 .باب صفت مفعولی دعربی متدوال در فارسی

2-      در ان صورت صفت مفعولی هست

مانند  the reconstructed building  ساختمانهای باز سازی شده

          N               p.p              m1

        اسم              قسمت سوم     

 

 در پست بعدی صفات فاعلی و مفعولی دیگری هستند که همراه افعال کمکی توضیح خواهم داد و سپس دوباره تررجمه رو در پیش می گیریم این بخاطر این گفتم که دوستان اشنایی مختصری داشته باشند هر چند می دونم عزیزان بهتر بلدند ولی یاد آوری بد نیست.

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام آذر ۱۳۸۶ساعت 8:40  توسط سارا   |